Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Sista gjutningen av VA-pålplattor i Parkettgatan. Dagvatten norra delen av Parkettgatan. Vattenledning och fjärrkyleledning i Cementgatan pågående. Dränering och kabelschakt i Skeppsbrogatan påbörjad.

Ange logg-datum i metadata: