Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Dagvatten i cementgatan blir färdigt denna vecka. Geoduk på Skeppsbrogatan, från Cementgatan österut. Montage av pumpstation. Platta för VA-ledningar i Parkettgatan formas och gjuts. Fjärrvärme pågår.

Ange logg-datum i metadata: