Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

VA-schakt för Oskarshallsgatan är i slutfasen. Övrigt VA-arbete i Orskarshallsgatan går enligt plan. VA-schakt pågår i Cementgatan. Provtryckning del av spillvattenledning utförd med gott resultat.”

Ange logg-datum i metadata: