Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Refug asfalterat på Jordbrovägen, återställning klar.
Gjutning VA-plattor Slakthusgatan pågår. Hela delen öster om överlast är pålat. Schakt Oskarshallsgatan, nästa vecka gjuts brunnsplattor.

Ange logg-datum i metadata: