Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Gjutning av pålplattorna i Skeppsbrogatan fortskrider. VA-arbetet fortsätter i Oskarshallsgatan. Första delen av vattenledningen är lagd fram till Murstensgatan.

Ange logg-datum i metadata: