Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Saneringen av Kvarter Östen med flera avslutas. Asfaltering sker vid anslutning mot Jordbrovägen. Vatten och avlopp anslutet mot befintlig brunn i Jordbrovägen. I entreprenaden för allmän platsmark renar vi vatten från grundvattensänkning för att klara våra myndighetskrav.

Ange logg-datum i metadata: