Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Tekniska kontoret gör förberedande arbete inför byggnation. Byte av vattenledning genom västra delen av Skeppsbroparken.

Ange logg-datum i metadata: