Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Så här går markanvisningen till

Markanvisningen för Öljetten i Skeppsbron genomfördes i två steg: Kval & Final.

Steg 1: Kval

Kvalet var öppet för alla som ville bidra med en innovativ och bra idé eller lösning för social hållbarhet. Vi ville då få ta del av en stark och tydlig idé om socialt hållbar stadsutveckling och hur man skulle låta det prägla kvarter Öljetten i Skeppsbron.

I kvalet var fokus därför enbart social hållbarhet och det är utifrån det som projektet utvärderades, inte utifrån en gestaltad form.

Steg 2: Final

Utifrån kvalet valdes 5 team ut som sedan var med och deltog i finalen. I finalen skulle idén och visionerna från kvalet omsättas och översättas till en gestaltad, synlig form för Öljetten där dessutom fem ytterligare teman var utgångspunkt inför utvärderingen:

  • Aktiva bottenvåningar
  • Bostäder
  • Gårdar
  • God arkitektur
  • Något att prata om

Final-deltagarna tittade på dessa 5 teman genom sina ”social-hållbarhets-glasögon” och omsatte det till hur de ville skapa kvarteret.


Illustration över tävlingsupplägget. I det första steget, kvalet, kan alla vara med och tävla. i kvalet är fokus enbart social hållbarhet. En bedömningsgrupp väljer ut 3-5 team som går vidare till finalen. I finalen ska man vidareutveckla sin idé. En jury bestämmer vem som vinner.

Klicka på bilden för att se en större version.

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter