Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


|

Här ska det snart både bli finare, grönare och trevligare!

"Tillfällig" park i Skeppsbron lyfter området under ett par år

I april påbörjar vi arbetena med vår tillfälliga gestaltning av Skeppsbroparken. Planen är att parken är klar i slutet av maj 2022 - lagom till sommarsäsongen!

För oss är det viktigt att Skeppsbron känns som ett levande och trevligt område så tidigt som möjligt.

Med en tillfällig gestaltning hoppas vi kunna göra den smala parken vid Munksjön (längs med Hälsans stig) fin, trevlig, grönskande och användbar även i ett tidigt skede. Skeppsbroparken kommer redan till sommaren 2022 få nya inslag i form av planteringar, sittplatser, umgängesytor och lekfulla inslag.

Du som går på Hälsans stig i april och maj kommer märka att det händer saker i parken. Vi vill varken störa eller stoppa dig, men hoppas att du har överseende med att det är lite stökigare än vanligt under en kort tid.

Vad menas med tillfällig park?

Med tillfällig park menar vi i det här fallet att den kommer få leva i ett par år (ca 2-3 år), tills den nya permanenta versionen av Skeppsbroparken istället kan anläggas.

Att parken är tillfällig innebär också att vi inte kommer göra några stora grävarbeten. I det här stadiet kommer istället alla installationer och planteringar anläggas ovan jord. Detta löser vi genom olika planteringskärl, växtbäddar ovan mark, samt möbler utan nergrävda fundament.

Vad händer sen?

Vår plan är att en stor del av elementen i den tillfälliga parken antingen ska kunna flytta med till ett nytt område, eller delvis användas i den nya permanenta Skeppsbroparken.

Varför kan man inte göra den permanenta parken nu?

När den riktiga, permanenta Skeppsbroparken så småningom anläggs vid Munksjöns södra strand
kommer en del arbeten och åtgärder göras som kan ha påverkan på vattnet och miljön i och vid
Munksjön (tex. större bryggkonstruktioner). För att få genomföra dessa så kallade "vattenverksamheter” behöver vi ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Ansökningsprocessen tar vanligtvis ett par år, och vi kan inte anlägga den riktiga parken förrän vi fått vårt tillstånd.

Läs mer och se gestaltningsförslaget för den "riktiga" permanenta parken här.

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter