Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron,Utvecklingsbolaget

Illustrerad bild som visar en skiss på ett kvarter samt en laptop och en mobil som man ska använda för att rösta. Klicka på bilden för att komma till sidan där du kan rösta om nästa kvarter i Skeppsbron.

Tyck till om finalisternas förslag för nästa kvarter i Skeppsbron!

Social hållbarhet – kan man bygga ett kvarter som enbart fokuserar på det? Det var frågan som SMUAB ställde sig inför att de skulle bygga sitt nästa kvarter i Skeppsbron. Svaret blev: Vi får utmana branschen och se vad vi får in för förslag! Nu är de 5 finalförslagen inlämnade och alla inbjuds att vara med och tycka till.

För att få svar på frågan om ett kvarter med fokus på social hållbarhet utlyste SMUAB i april en markanvisningstävling där byggaktörer bjöds in till att ta fram idéer och förslag på hur ett sådant kvarter kan se ut. Efter en första genomgång blev femton förslag fem och dessa fem ombads att rita upp sitt förslag.

- Det var bra förslag som kom in, men det var några som stack ut. Dessa gick till final och nu har vi fått förslagen. I första delen av tävlingen lämnade de in ett skriftligt förslag på hur kvarteret skulle hitta innovativa och utmärkande sätt att skapa social hållbarhet. Nu har de fått gå från idé till ritat förslag, säger Jenny Lagström, kommunikation- och marknadsansvarig på SMUAB.

Social hållbarhet kan vara svår att definiera men i grund och botten handlar det om att skapa förutsättningar för ett jämlikt vardagsliv. Social hållbarhet kan innebära mycket men skulle exempelvis kunna vara en affärsmodell som ger flexibla bostäder eller bostäder som främjar och är planerade för att kunna blanda olika typer av människor. Det kan också vara gemensamma ytor eller gårdar som skapar nya sätt att mötas och umgås i.

Nu är förslagen inlämnade och ska bedömas. Alla förslagen ställs ut för allmänheten att titta på och där kan man också berätta vilket man tycker är bäst och varför. Alla synpunkter som kommer in från allmänheten går sedan vidare till juryn som avgör vem som blir den slutliga vinnaren.

- För oss på SMUAB är det viktigt att medborgarna får säga sitt och tycka till om förslagen. Det är ju främst för dem vi bygger nya stadsdelar. Då ska de också få ta del av och tycka till om förslagen, säger Henrik Gustafsson, vd på SMUAB.

De ritade förslagen ska förverkliga sin första idé från kvalet i tävlingen men nu i finalen också beskriva hur man tänkt runt fem teman. Dessa teman är Bottenvåningar, Arkitektur, Bostäder, Gårdar och Något att prata om.

- Alla förslag är olika på sitt sätt och man ser att flera har arbetat mer med materialval, grönska och härliga gårdar. I några förslag finns också flexibla planlösningar som är intressant för långsiktighet och förändrade familjeförhållande över tid, fortsätter Jenny Lagström.

Förslagen finns utställda digitalt på www.sodramunksjon.se/jagtycker och i SMUABs utställning på Södra Strandgatan 10. Alla röster och motiveringar kan lämnas på samma ställen senast den 9/10.

Vinnaren presenteras senast vecka 46.