Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Utvecklingsbolaget,Skeppsbron

Illustration med Daniel och Anna och några delar från byggprocessen.

Vad gör man innan husen byggs? 

Anna och Daniel tar dig igenom några av byggprocessens mindre ”kända” steg

”Detaljplanen är ju klar - då är det väl bara att börja bygga”, kanske du tänker. Men det är faktiskt mycket som måste hända rent konkret i en ny stadsdel innan hus och kvarter kan påbörjas. Avlopp, elledningar och annan infrastruktur är några exempel på sådant som måste finnas på rätt plats innan man kan börja bygga.

Daniel Kangas och Anna Friestedt jobbar som projektledare hos oss inom genomförandefasen och tar oss igenom några av de förberedande delarna som vi på SMUAB jobbar med:

  • Projektering – Gator, ledningar, parker, cykelbanor och andra allmänna ytor måste ”projekteras”. Projektering innebär att vi i detalj planerar och ritar på hur de olika bitarna ska hänga ihop för att allt i den nya stadsdelen ska fungera. Det är lite som ett pussel där varje bit måste hamna rätt för att helheten ska fungera. Tänk dig själv hur det skulle bli om elledningen inte når fram till huset…

  • Rivning – De gamla byggnaderna behöver såklart rivas innan de nya kvarteren och gatorna kan byggas. Om något hus pekats ut som kulturhistoriskt värdefullt så kan det bevaras till den framtida stadsdelen.

  • Arkeologiutredning - Innan man börjar gräva bort eller göra något med marken behöver en arkeologiutredning göras. Läs mer om vår senaste arkeologiutredning i Skeppsbron.

  • Marksanering – Vi måste även oftast rengöra marken på föroreningar innan den nya byggnationen påbörjas. Detta görs genom att man antingen tar bort de smutsiga massorna helt, eller ”tvättar” jorden och grundvattnet på plats och behåller det.

  • Markförberedelse – När vi väl rivit och sanerat så påbörjas anläggningsarbetet med gator, vägar, vatten- och avlopp, fjärrvärme osv. så att allt är på rätt plats när kvartersbyggnaderna ska byggas. Grunden till husen förbereds också genom tex. pålning. För att förbereda för framtida översvämningsrisk höjs kvartersmarken i Södra Munksjön.

Följ gärna "Byggloggen" för västra delen av Skeppsbron här.

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter