Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron,Utvecklingsbolaget

Rivningarna i västra Skeppsbron har kommit långt. Här syns fastigheten närmast Jordbrorondellen.

Rivningarna i västra Skeppsbron snart klara

En statusuppdatering om rivningarna i västra delen av Skeppsbron.

Det har hänt mycket i den västra etappen av Skeppsbron sedan i våras. De flesta som åkt förbi i Jordbrorondellen och på Kämpevägen har förmodligen lagt märke till att många av de gamla byggnaderna ner mot Munksjön nu är borta eller på gång att rivas.

Mycket är redan klart

En stor del av rivningarna är redan helt klara. På området i hörnet vid Jorbrorondellen/Kämpevägen är nog förändringarna som mest påtagliga.

Lite kvar på gamla slakteriet - klart oktober

På "gamla slakteri-tomten" finns fortfarande lite kvar att göra. Här beräknas rivningarna vara helt slutförda i mitten av oktober i år. Rivningsarbetet är alltså några månader försenat gentemot ursprunglig tidplan på grund av oanade förutsättningar, som vittnar om byggnadernas långa och varierande historia.

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter