Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


|

Vinnaren i idétävlingen är utsedd!

I tuff internationell konkurrens vann Wingårdhs tillsammans med BuroHappold idétävlingen om ett framtida stationsområde i Jönköping. Bidraget är det mest kompletta och vinner för att det är genomförbart, funktionellt och utvecklingsbart. Lösningarna är  väl integrerade i stadsdelens struktur med anslutningar för hållbara trafikslag, berättade juryns ordförande Ann-Marie Nilsson vid en ceremoni på fredagsförmiddagen.

Söder om Munksjön ska en ny del av Jönköping växa fram. En blandstad med 15 000 bostäder, kontor, parker och handel. Men också med plats för ett stationsområde, en knutpunkt, för den planerade höghastighetsjärnvägen. För att kunna visualisera idéer, innehåll och beskriva hur ett nytt stationsområde kan utformas och integreras i den nya stadsdelen beslutade det kommunala bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB att utlysa en idétävling. Efter prekvalificering bjöds fyra bidrag in för fortsatt tävlande och idag presenterades resultatet. I tuff internationell konkurrens tillkännagav kommunstyrelsens och juryns ordförande Ann-Marie Nilsson (C) att Wingårdh arkitektkontor AB, i team med Köpenhamnsbaserade konsulterna BuroHappold ApS, vunnit tävlingen.

- Det vinnande förslaget är det som bäst lever upp till de kriterier vi arbetat efter. Förslaget är funktionellt, med enkla lösningar för resenärer och bra ytor för kommersiella verksamheter. Sammantaget är det ett väldigt spännande förslag som vi nu ska lära oss av och inspireras av i det fortsatta arbetet, säger Ann-Marie Nilsson, som understryker hur roligt juryarbetet varit och att samtliga tävlingsbidrag hållit hög kvalitet med en bra spännvidd.

I sitt vinnande förslag ”Next Jönköping” har Wingårdhs lagt mycket krut på att möjliggöra korta avstånd för byten mellan olika trafikslag. Intill stationen, en limträkonstruktion med solceller på taket, finns grönområden, piazzor och aktivitetsstråk. Sammantaget bedömer juryn att förslaget har kvaliteter som är intressanta att lägga som grund för det fortsatta arbetet med att utforma stationsområdet inom Södra Munksjön. Som främsta styrkor lyfts integrationen av stationsområdet i stadsdelen, funktionaliteten och genomförbarheten.

- Vårt förslag till stationsområde i Jönköping visar hur morgondagens stad kommer förena närhet mellan människor med extremt goda kollektiva kommunikationer och en konsekvent miljöplanering. Vi har tagit höjd för att Jönköping kan få Sveriges starkaste stadstillväxt den dag höghastighetsbanorna blir verklighet, säger Gert Wingårdh, VD Wingårdhs arkitekter AB.

Juryns motivering:
Förslag nr 4, ”Next Jönköping”, övertygar i sitt starka engagemang i att lösa uppgiften och svarar bäst av samtliga förslag på de många frågor som programmet ställer. Områdets utformning är attraktiv och ansluter väl till stadsdelen och staden i övrigt. Stationsområdet och själva stationen har en mycket god funktionalitet för resenärer, boende, arbetande och besökare. Gestaltningen kan vidareutvecklas genom att tona ned den stora skalan på de offentliga rummen och genom att stationen ges en starkare identitet. Förslaget präglas av en hög grad av genomförbarhet.

Slutlig placering:

Plats 1: Förslag nr 4, ”Next Jönköping”
Wingårdh arkitektkontor AB, Göteborg, genom Gert Wingårdh och Jonas Edblad. Medarbetare: Aron Davidsson, David Lindqvist, Hugo Jutler, Peter Hauffman, Sofia Arvidson, Fredrik Gullberg, Micael Dillner och Pieter Sierts. Konsulter: BuroHappold ApS, Köpenhamn, genom Rod Manson, Martin Petersen, Simon Fryer, Paul Roberts och Mikhail Bolshakov.

Plats 2: Förslag nr 2, ”Jönköping+”
COBE ApS, Köpenhamn, genom Dan Stubbergaard, Mads Birger Kristensen, Marine Pierson, Mark Aron Thomsen, Kristoffer Harling och Natalia Raczkowska.

Plats 3: Förslag nr 3, ”The Canopy”
Erik Guidice Architects, Paris & Stockholm, genom Erik Guidice, Nicolas Millot, Ayaka Uezumi, Federico Manella, Gustav Magnusson, Yvonne Caragogounis, Ali Dehbonei (Systra consultant), Magnus Tuvendal (Caluna consultant) och Lia Ghilardi (Noema consultant).

Plats 4: Förslag nr 1, ” Connecting”
ARUP Architecture & Planning, London, genom Nille Juul- Sörensen, Vinicius De Squeira, Arthur Smart, Ivo Barros, Malcolm Smith och Jo Wright.

Juryutlåtande samt hela tävlingsbidragen finns att hämta här! 

Del av det vinnande teamet. Jonas Edblad från Wingårdh och Martin Petersen från BuroHappold ApS