Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Stationsområdet,Utvecklingsbolaget

Nu startar idétävlingen!

Efter en urvalsprocess har fyra team valts ut för att ta fram bästa möjliga utformning av det tänkta stationsområdet i Södra Munksjön. Nu startar idétävlingen för Jönköpings framtida knutpunkt! 

Den 22 januari var sista dagen för de team som var intresserade att skicka in sin anmälan om deltagande i idétävling­en för ett nytt stationsområde i Södra Munksjön. Efter detta har en urvalsprocess pågått där fyra team valts ut för fortsatt deltagande i tävlingen.

- Det har varit en spännande urvalsprocess med många intressanta kandidater, och de team vi nu valt ut tror vi kommer kunna ta sig an tävlingsuppgiften på bästa möjliga sätt. Nivån är mycket hög, säger Åsa Friis, VD för SMUAB.

Idétävlingen startar nu officiellt genom att tävlande team får tillgång till tävlingsprogrammet. Där preciseras bland annat tävlingsuppgiften, vad tävlingsbidragen ska redovisa samt vilka förutsättningar som finns för det tänkta stationsområdet. Teamen kommer att kunna arbeta med tävlingsuppgiften fram tills den 17 juni som är sista dag för inlämning. Efter detta påbörjar tävlingsjuryn sitt arbete med att bedöma bidragen. Målet är att en vinnare ska vara utsedd till den 15 september 2016.  

På grund av tävlingssekretess råder anonymitet bland både de fyra tävlande teamen samt de som inte gått vidare i tävlingen. Sekretessen pågår fram till dess att tävlingsjuryn utsett en vinnare.

Tävlingsbidragen ställs ut offentligt för allmänheten i Jönköping från slutet av augusti. Då finns alltså en möjlighet för alla som vill se förslag på Jönköpings framtida knutpunkt!

Mer information om idétävlingen samt komplett tävlingsprogram hittar du här!