Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Visionsbild sedd snett uppifrån luften. Man ser många kvarter med höghus och i bakgrunden Munksjön och en flytande park i form av en cirkel.

Visionsbild över delar av Munksjöstaden.

Munksjöstaden

Munksjöstaden är delområdet väster om Munksjön som sträcker sig från högskolan i norr till Skeppsbron i söder. Området vävs samman med de befintliga stadsdelarna Torpa och Söder och blir en naturlig förlängning av Jönköpings stadskärna ner mot Munksjön.

Vattnet sätter stor prägel på området. Byggnader, bostäder och arbetsplatser får en härlig utsikt över Munksjön och längs med vattenlinjen skapas nya Munksjökajen så att vattennära promenad och förströelse blir möjlig längs hela sjön.

Förutom sjöliv och kajstråk kommer platsens historiska byggnader ge stadsdelen en alldeles egen karaktär. De äldre fabriksbyggnaderna bevaras och vävs samman med moderna kontor- och bostadskvarter av nytänkande arkitektur. Ett exempel på det är det vita, runda Munksjötornet som snabbt blivit ett landmärke för Munksjöstaden.

Grönskan är också en viktig förutsättning för att knyta ihop stadsdelen. Förutom mindre gröna kvartersparker arbetar man för att i söder utveckla en större strandnära park som tillåter avkoppling och aktivitet för alla åldrar.

Utvecklingen och byggnationen av Munksjöstadens bostäder och lokaler drivs helt av de privata, lokala aktörerna Lustgården ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Tosito ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggnationen av den södra delen av Munksjöstaden har kommit en lång väg och den första inflyttningen började redan under 2016.

Läs mer om Munksjöstaden här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

"Modern arkitektur med historiska inslag”

Munksjöstaden i korthet

Storlek: ca 50 ha

Boende: runt 2900 personer

Arbetsplatser: ca 900 st

Kommersiella ytor: 
runt 35 000 m²

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Läs om webbplatsens tillgänglighetöppnas i nytt fönster