Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Munksjöstaden

Munksjöstaden är delområdet väster om Munksjön som sträcker sig från högskolan i norr till Skeppsbron i söder. Området vävs samman med de befintliga stadsdelarna Torpa och Söder och blir en naturlig förlängning av Jönköpings stadskärna ner mot Munksjön.

Vattnet sätter stor prägel på området. Byggnader, bostäder och arbetsplatser får en härlig utsikt över Munksjön och längs med vattenlinjen skapas nya Munksjökajen så att vattennära promenad och förströelse blir möjlig längs hela sjön.

Förutom sjöliv och kajstråk kommer platsens historiska byggnader ge stadsdelen en alldeles egen karaktär. De äldre fabriksbyggnaderna bevaras och vävs samman med moderna kontor- och bostadskvarter av nytänkande arkitektur. Bland annat ser vi redan nu det vita, runda höghuset sträcka sig mot himlen i områdets södra del.

Grönskan är också en viktig förutsättning för att knyta ihop stadsdelen. Förutom mindre gröna kvartersparker arbetar man för att i söder utveckla en större strandnära park som tillåter avkoppling och aktivitet för alla åldrar.

Utvecklingen av södra delen av Munksjöstaden är i full gång och första inflyttningen har skett under 2016. Delområdet kommer vara färdigställt i sin helhet runt 2032.

Vill du bo eller arbeta i området?

Intresseanmäl dig till hyresrätterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, bostadsrätterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, lokaler och kontorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Håll dig uppdaterad om det senaste i områdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!


"Modern arkitektur med historiska inslag”

Munksjöstaden i korthet

Storlek: ca 50 ha

Boende: runt 2900 personer

Arbetsplatser: ca 900 st

Kommersiella ytor: 
runt 35 000 m²

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.