Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron

Ljusverket lyser i din blå färg mot natthimmelen

Ljuskonstverket i Skeppsbron invigt

Som en del i satsningen på konst inom allmän platsmark i stadsutvecklingsprojektet runt Södra Munksjön, uppförs nu ett ljuskonstverk av konstnären Hanna Wildow på temat ”luften är fri”. Ett konstverk som tagits fram i samarbete med Jönköpings invånare.

Ljuskonstverket är Hanna Wildows andra verk i Skeppsbron. Det första, del 1, är ett fotografi i storformat som täcker en 800 kvadratmeter stor betongfasad. Del 2, som Wildow döpt till ”luften är fri” är ett ljuskonstverk där hon genom en öppen ateljé låtit invånare i Jönköping vara med i processen i framtagandet av konstverket. Under onsdagen invigdes ljuskonstverket med en vernissage där bland annan boende och arbetande i området var inbjudna. Under vernissagen blev det tilltugg och tal.

Om konstverket

”I en långsam, nästan meditativ rytm, förgrenar sig ljusen som en metafor för andetaget som fyller upp och släpper ifrån sig. Dessa grenar av ljus bildar en dikt som kan läsas i flera riktningar, utan en tydlig början eller slutpunkt.” Så beskriver Wildow sitt ljuskonstverk som kommer placeras på den gamla infartsparkeringen vid Jordborrondellen, väster om Jordbrovägen.

Öppen ateljé

I skapandet av "luften är fri" har Wildow valt att involvera invånarna i Jönköping genom en kollektiv process. Uttrycket "luften är fri" väcker många associationer, från barndomens lekar till djupare resonemang om luften som en del av ett större sammanhang och kretslopp. Genom öppna skissmöten och samarbete samlades människor i olika åldrar, från 2 till 75+ för att utforska och tolka detta uttryck tillsammans.

I en tillfällig ateljé under hösten 2023 skapades en kollektiv teckning där linjer, bokstäver och former växte fram som en gemensam gestaltning av tankar och känslor kring friheten i luften. Från denna skapades sex utvalda illustrationer och ord som utgjorde grunden för själva installationen.

Konstnären pratar i en mikrofon. Hon har långt brunt hår och svart keps.
konstverket mot natthimmel
konstverket mot natthimmel
konstverket mot natthimmel
Katarina Bröms och Mona Forsberg står på scen framför konstverket