Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron

Varför dyks det i sjön?

Under dagen har den uppmärksamme sett dykare i Munksjön vid Skeppsbron. Vad gör de där och var betyder egentligen "erosionsskydd" som det pratas om hela tiden?

Under torsdagen och eventuellt på fredagen denna vecka går det att se ett team med dykare i Munksjön. Samtidigt har det kommit upp flertalet markeringspinnar längs strandkanten.

Det som pågår är en dykinspektion inför den kommande Skeppsbroparken som kommer börja byggas under 2024. Det dykarna gör är att kolla botten på sjön där det bland annat kommer byggs bryggor som ska gå ut i sjön. Detta görs för att vi i vår upphandling av företag som bygger bryggorna och gör erosionsskyddet blir rätt. Även sanering av sjön inspekteras.

Markeringspinnarna är till hjälp för dykarna när de söker av botten på sjön.

Vad innebär erosionsskydd?

För att vår fina park ska hålla sig fin även i framtiden kommer ett erosionsskydd byggas längs vattenbrynet. Ett erosionsskydd används för att stoppa eller minska att marken glider ner i sjön.

Strömmande vatten, vågor och vind nöter långsamt på strandlinjen och bryter ner den. Denna nednötning kallas med ett annat ord för erosion. För att skydda markområden mot nednötning läggs ett erosionsskydd som kan bestå av till exempel stora stenar, växtlighet eller spont.

Grusvägen på Hälsans stig. På bilden ser du hur strandkanten börjat kasa ner i vattnet i Munksjön. Det har blivit en skarp kant från gruset på marken, ner i vattnet.

Vid Hälsans stig syns ett tydligt exempel på hur marken börjar försvinna ner i sjön på grund av vågor och vind.