Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


|

Ny genomfart i Skeppsbron

I takt med att fler människor flyttar in och rör sig i Skeppsbron ökar antalet fordon i området. Nu öppnas en ny, enkelriktad genomfart mellan Murstensgatan och Kämpevägen

Med nya boenden och etableringar på Skeppsbron är fler fordon i rörelse. För att förbättra och underlätta framkomligheten samt få ett bättre flöde i trafiken i området öppnas nu en genomfart från Murstensgatan till Kämpevägen.

Den del av Oskarshallsgatan, mellan kvarteret med bland annat Lidl, Friskis & Svettis samt Jordbruksverket och Skogsstyrelsen, kommer att länkas samman med Murstensgatan. På den enkelriktade gatan kommer du sedan kunna ta dig direkt ut på Kämpevägen.

Öppningen sker den 21/8 och gäller tills vidare.

Karta över hur biltrafiken leds från Oskarshallsgatan ut på Murstensgatan och slutligen ut på Kämpevägen. Kontakta oss på Södra Munksjön Utvecklings för att få vägen beskriven tydligare.