Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron

Illustrerad bild på två människor som står vid en brygga som går ut i vattnet.

Vattendom för Skeppsbroparken godkänd

Under flera år har vi arbetat med att få en vattendom för att få bygga en ny park och nya bryggor utmed södra Munksjöns strandlinje. Nu har domen blivit godkänd av Mark-, och miljödomstolen.

Munksjön är en förorenad sjö efter årtionden av avlopps- och industriutsläpp. I den västra delen av sjön täcker cellulosafibrer botten på cirka 200 x 400 meter, vilket är en följd av tidigare utsläpp.

Ansökan om vattenverksamhet (vattendomen) omfattar att fylla upp mark och anlägga ett erosionsskydd för att förhindra framtida översvämningar, samt att bygga flera bryggor ut i Munksjön.

Byggandet av området Skeppsbron pågår längs den södra stranden av Munksjön. En strandpromenad som ska gå genom Skeppsbroparken ska byggas för att skapa en stadsdelspark till glädje för närboende och besökare. Flera bryggor planeras för att öka tillgängligheten till vattnet och dessa kommer även fungera som startplats för roddtävlingar.

En stor del av området för den planerade parken ligger lägre än dagens vattennivå och kommer att vara helt under vatten enligt framtida klimatscenarier. För att minska översvämningar måste marken höjas genom påfyllning. Då vattnet sakta men säkert "äter upp" strandkanten behövs ett erosionsskydd på cirka 500 meter i södra Munksjön. Erosionsskyddet kommer att förhindra vågornas erosion och säkerställa långsiktig stabilitet. Samtidigt kommer förorenat material att tas bort under arbetets gång.

Nu har ansökan blivit godkänd av Mark-, och miljödomstolen och projekteringsarbetet för Skeppsbroparken kommer återupptas under hösten och entreprenadarbeten planeras starta under 2024.

Läs mer om hur vi arbetat med vattendomen här Öppnas i nytt fönster.