Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Utvecklingsbolaget

Stipendietagarna 2023

Stipendieutdelning 2023

För fjärde året i rad delar Södra Munksjön ut ett stipendie för att främja ett gott arbete på Jönköping University runt stadsutveckling. I år gick stipendiet till Awss Betar och Naweed Sultani.

Under flera år har vi på SMUAB delat ut två olika stipendier till examensarbeten på Jönköping University. Vi vill premiera goda arbeten kring dels stadsutveckling och dels lager-och logistikutvecklingLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. – våra två huvudområden i bolaget.

Stipendiet 2023

I år blev det alltså arbetet "Utvärdering av tillämpade åtgärder för att minimera översvämningsrisker i Jönköping" av Awss Betar och Naweed Sultani som ansågs vara mest värdefull för stadsutvecklingen. Awss och Naweed har läst programmet Byggnadteknik på tekniska högskolan, Jönköping University.

Arbetet syftar till att undesöka dagvattenhantering på Asecs-området i Jönköping. Dagvattenhantering är en viktig aspekt inom byggnadsteknik, särskilt med tanke på klimatförändringar och den ökade risken för översvämningar. Studien beskriver de olika metoderna för att hantera dagvatten på Asecs-området och de åtgärder som gjordes i samband med skyfallet 2013.

Frågeställningar

De frågeställningar som studien ställde var följande:
- Vad har kommunen vidtagit för åtgärder för att minska översvämningsrisken på Asecs/Ryhov-området?
- Hur bedöms effektiviteten av de tillämpade lösningarna vara på Asecs/Ryhov-området enligt tidigare studier?
- Vad finns det för alternativa lösningar?


Studiens resultat

Studien visade att det vidtogs flera åtgärder på Asecs-området för att klara 100-årsregn. Men den visar också att blågrön infrastruktur har positiva effekter på att minska översvämningsrikserna. De har också en positiv påverkan på den estetiska miljön och främjar biologisk mångfald. I studien föreslås flera olika lösninagr såsom gröna tak och utökning av gröna ytor för att ytterligare minska risken för översvämningar.

"-Det vi speciellt lärt oss av arbetet är just att blågröna lösningar ofta är mer effektiva än andra lösningar för att miinska översvämningsrisken, berättar Awss Betar när vi pratar med honom.

Vår motivering till stipendiet

"Översvämningen i Jönköping 2013 då E4an och Asecs-området svämmade över är fokus i detta arbete. Hårdgjorda ytor leder bort vattnet och drabbar andra områden. Gröna tak, regnträdgårdar, regnbäddar, konstruerade våtmarker och trögavledning är lösningar som nyttjar markens och naturens egen förmåga att ta hand om regnvattnet. Dessutom gynnar det den biologiska mångfalden."

Ta del av hela arbetet

Ladda ner och läs examensarbetet här Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster..

OBS! Vi kan ej garantera att examensarbetet är tillgänglighetsanpassat men om du har problem att läsa filen så kontakta oss gärna så hjälper vi till!