Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


|

Bild på Maja och Linn som håller i Diplom och blommor.

Stipendieutdelning 2022

För tredje året i rad delar Södra Munksjön ut ett stipendie för att främja ett gott arbete på Jönköping University runt stadsutveckling. I år gick stipendiet till Linn Ivarsson och Maja Halleryds examensarbete om ”Råa båstäder”.

Under ett par år har vi på SMUAB delat ut två olika stipendier till examensarbeten på Jönköping University. Vi vill premiera goda arbeten kring dels stadsutveckling och dels lager-och logistikutveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – våra två huvudområden i bolaget.

Råa bostäders bidrag till bostadsutvecklingen

I år blev det alltså arbetet Råa bostäders bidrag till bostadsutvecklingen i Sverige av Linn Ivarsson och Maja Halleryd som ansågs vara mest värdefull för stadsutvecklingen. Linn och Maja har läst programmet Byggnadsutformning med Arkitektur på tekniska högskolan, Jönköping University.

Arbetet utvärderar alltså Sveriges första färdiga projekt med ”Råa bostäder”/”Raw propertys”. Råa bostäder är ett koncept som innebär att lägenheter säljs tomma, utan ytskikt och innerväggar. Det enda som behöver finnas på plats för att klara Sveriges bbr-krav är ett fungerande kök och badrum. Den som köper lägenheten kan alltså helt själv utforma lägenheten utifrån sina egna önskemål.

Frågeställningarna som studien försökte svara på var vilka positiva faktorer som gick att urskilja ur projektet, möjliga förbättringsområden samt hur konceptet upplevs utifrån ett kund- och yrkesmässigt perspektiv.

Studiens resultat

Studien visade att det finns flera positiva aspekter med ”Råa bostäder”. Däribland bostadens flexibilitet - att kunden har möjlighet att skapa sitt eget unika hem. De som flyttat in har också vittnat om att de upplever en större gemenskap med sina grannar. Konceptet kan också anses som mer hållbart inom vissa områden eftersom inget befintligt behöver rivas ut om kunden önskar renovering.

Det framkom flera lärdomar som till nästa projekt går att förbättra. De förbättringsmöjligheter som lyfts under intervjuerna har främst koppling till svårigheter som stötts på i och med att detta är det första projektet i Sverige där konceptet tillämpats. Bland annat långa bygglovsprocesser och att det är svårt att få till full flexibilitet i bostäderna pga. Sveriges bbr-krav.

Studenterna ser utifrån sina intervjuer att konceptet har tagits emot väl från kunder och branschen, men att en stor skepsis har funnits i början. Detta verkar bygga på en stor initial okunskap och osäkerhet kring hur allt funkar.

Vår motivering till stipendiet

Ges till ett examensarbete som studerat råa bostäders bidrag till bostadsutvecklingen i Sverige. ”Open Buildings” är ett koncept som ger flexibilitet och kreativ frihet till köparen att själv utforma sin lägenhet. Examensarbetet höjer kunskapen inom branschen och inspirerar till nya kreativa attraktiva tankar.

Ta del av hela arbetet

Ladda ner och läs examensarbetet här. Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.