Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


|

Stora träd, vass, näckrosor och annan lummig grönska intill Munksjöns blå vatten. Grönt möter blått. 

Grönt möter Blått. Så här vackert grönt är det redan nu i vissa delar av Södra Munksjön. Vår Blå- och Grönstrukturstrategi ger riktlinjer och verktyg för att utveckla, bevara och knyta ihop gröna och blå värden när vi utvecklar området.

Arbete med blå och gröna värden i Södra Munksjön

För att bevara, förstärka, knyta ihop och utveckla blå och gröna stråk.

Stor potential att öka den biologiska mångfalden

I Södra Munksjön finns en stor potential att öka den biologiska mångfalden. Mycket av dagens hårdgjorda ytor kan omvandlas till gröna, blå eller grönblåa ytor. Genom rätt gestaltningen av de gröna och blå strukturerna kan allmän platsmark och kvartersmark främja ekologiska nätverk och skyddsvärda arter.

Under 2021 blev vår Blå- och Grönstrukturstrategi klar. Den riktar sig till de som planerar och projekterar gröna miljöer inom Södra Munksjön, med fokus på allmän platsmark. Strategin behandlar hur gröna och blå strukturer inom och i anslutning till området ska tillskapas, förstärkas och kopplas ihop.

Strategin fyller en viktig lucka

Strategin fyller en viktig lucka i utvecklingsarbetet för området, genom att visa hur Södra Munksjön i framtiden kan vara en miljö med stora blågröna värden som både gagnar området i sig, men även den större blågröna strukturen i Jönköping.

Ladda ner vår Blå- och Grönstrukturstrategi här. Pdf, 8.2 MB, öppnas i nytt fönster.