Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


|

Munksjökajen vinner stadsbyggnadspriset

Under torsdagen den 20 januari utsågs vinnarna i Jönköpings kommuns stadsbyggnadspris 2021. Vi är oerhört glada och stolta att Munksjökajen både vann det stora stadsbyggnadspriset samt vann pris i kategorin ”God Livsmiljö”.

Nomineringen till priset löd:

”Denna mycket väl gestaltade strandpromenad med exklusiva detaljer, kontrasterar, kompletterar och lyfter den robusta fabriksmiljön till en unik helhet. Den länkar ihop flera stadsdelar och gör sjökanten tillgänglig. Stadsbyggnadsvision 2.0 får äntligen sin sammanbindande länk.”

Kort om kajen

Munksjökajen är ett nytt stråk och vardagsrum vid Munksjön som sträcker sig från högskolan i norr, ner till Munksjöstaden i söder. Under hösten 2021 öppnade den första delen av kajen för allmänheten. Denna del innehåller bland annat sittplatser, planteringar, bryggor, ett utegym och ett långt gång- och cykelstråk med varierande markbeläggningar.

Vad bra det blir när vi samarbetar!

Beställare av kaj-projektet är vi på SMUAB. Projektledare och utförare är stadsbyggnadskontoret på Jönköpings kommun. Denna del av kajens gestaltning bygger på en blandning av arkitektförslag från 02 Landskap och Sydväst Arkitektur. Vi tycker att Munksjökajen verkligen är ett fint exempel på hur bra det kan bli när vi samarbetar!

Vår förhoppning är att även den södra delen av kajen som knyter ihop stråket med Munksjöstaden och Skeppsbron snart kan byggas och öppnas.

Mer om stadsbyggnadspriset

Stadsbyggnadspriset har delats ut årligen sedan 1994. Förutom att vinna det stora Stadsbyggnadspriset kan man vinna i tre olika kategorier: God Livsmiljö, God Byggnadsvård och God Arkitektur.

Läs mer om priset och de olika vinnarna här: https://www.jonkoping.se/stadsbyggnadspriset Länk till annan webbplats.

En gammal gatuskylt med text "Munksjökajen" på en faluröd trävägg.
Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter