Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


|

En del av den färdigställda kajen. Delar av kajen är gjord i sten/betong och delen närmast vatten är i trä. Bänkar och soffor i trä finns också. I bakgrunden syns delar av Munksjö pappersbruk samt högskolan.

En del av Munksjökajen vid en av Ahlstrom-Munksjö ABs byggnader.

Pressinbjudan: Förhandsvisning av Munksjökajen

Tisdagen den 26 oktober öppnar nyrenoverade Munksjökajen för allmänheten. Dagen innan är media välkomna på en förhandsvisning med möjlighet att intervjua representanter från stadsbyggnadskontoret och SMUAB.

Arbetet med att renovera den över 500 meter långa Munksjökajen har pågått sedan 2019. Till grund ligger det gestaltningsprogram som antogs av kommunfullmäktige 2017 som byggde på förslag från tre arkitektkontor och önskemål som framkom i en medborgardialog.

Nytt stråk från högskolan hela vägen till säckfabriken

Under 2021 har den norra anslutningen av gång- och cykelstråket från parkeringen vid högskolan fram till kajen gjorts i ordning. Detta innebär att stråket från högskolan hela vägen fram till säckfabriken (tegelmagasinen) nu kan öppnas för allmänheten och bli ett nytt vattennära stråk och vardagsrum för Jönköpingsborna.

I nuläget en återvändsgränd

I nuläget är det en återvändsgränd där eftersom kommunen inte har rådighet över marken eller vägen som skulle vara möjlig att ansluta. I framtiden kommer det bli möjligt att fortsätta på kajen och sedan följa Munksjöns strand hela vägen. Kommunens förhoppning är att det ska kunna gå att få till tillfälliga lösningar för att koppla ihop kajen söderut, innan alla byggnationer runtomkring är klara.

Media är välkomna på förhandsvisning. Med vid visningen finns Henrik Zetterholm, trafik- och utvecklingschef; Peder Lundberg, projektledare och Jenny Lagström, kommunikationsansvarig och tf. VD på SMUAB.

Tid: måndagen den 25 oktober kl 9.30

Plats: samling vid parkeringen nedanför Hälsohögskolan.

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter