Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron

Närbild på nedre delen av en cykel som åker på asfaltsväg. I bakgrunden syns en del växtlighet.

Jönköping Energi leder om delar av GC-väg vid Skeppsbron

Just nu håller Jönköping Energi på med en del fjärrvärme-arbeten i närheten av Skeppsbron. Detta gör att de behöver leda om en del av en gång-och cykelväg vid Jordbron och ner mot Gräshagen i perioder.

Gående och cyklister leds istället om igenom Haga/Strömsholm och förbi byggnationen vid Skeppsbron. Se ungefärlig karta för avstängningen och omledningen nedan.

Omledningen startar v. 35 2021.

För all information om omledningen och arbetet, se Jönköping Energis webbplats här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla frågor om omledningen och fjärrvärme-arbetet hänvisas till Jönköping Energi. Aktuella kontaktuppgifter hittas här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta som visar Den avstängda GC-vägen vid Jordbron. Gående och cyklister leds istället om via Haga/Strömsholm, upp förbi Jordbrorondellen och sedan förbi byggnationen vid Skeppsbron.

Bilden visar vilken sträcka som stängs av till följd av Jönköping Energis arbeten. Den gröna linjen visar hur gående och cyklister leds om.