Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron

Visionsbild över ena hörnet i kvarteret Öljetten. Kvarteret består av flera huskroppar med varierad höjd och fasadmaterial. Många stora fönster. Bottenvåningen innehåller verksamheter. Utanför huset syns en livlig gata med många träd.

Sammanfattning från workshop, Kvarteret Öljetten

Under februari 2021 genomförde Peab Bostad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. en workshop med studenter som testpanel. Workshopen var en del i utvecklingen kvarteret Öljetten i Skeppsbron. Här sammanfattar Peab resultatet från sin workshop.

Under 2020 höll vi på SMUAB i en markanvisning för kvarter Öljetten. Det förslag som, bland annat, Peab stod bakom vann markanvisningen och blir därför det som byggs. Sedan vinsten har Peab gjort vissa fördjupningar av sitt förslag. Bland annat denna workshop med studenter som testpanel.

Nedan följer Peabs sammanfattning:

Mål

I workshopen deltog 13 studenter och två representanter från PEAB. Studenterna var i 20-25 års ålder och studerar på Jönköpings universitet med inriktning mot byggande, arkitektur och hållbar utveckling. Målet var att tidigt få in tankar och ett ungt perspektiv på hur framtidens boende kan se ut.

De allra flesta vill bo i egen lägenhet

Resultatet av vår genomförda workshop visar att studenterna gärna vill bo i en egen lägenhet, 88 % svarar att de vill bo i egen lägenhet och inte dela bostad med någon annan. Ungdomarna önskar ett utegym i anslutning till sitt boende. På frågan om vilken typ av träning de önskar i sitt drömboende svarar 80 % att de vill ha utegym, 10 % springslinga och 10% yoga.

Lika stort behov av bilpool som cykelpool

På frågan vilka transportmedel som de är beredda att betala extra för visar undersökningen att ungdomarna ser ett lika stort behov av bil-pool som en cykel-pool. När vi ställer frågan om vart de vill bo i huset svarade alla att de vill bo högst upp i huset. På frågan om vad som är viktigast (sjönära läge, centrumnära läge, gemensamma ytor, lägenheternas utformning och unikt kvarter) svarade hela 86 % att det är lägenheternas utformning som är det viktigaste.

Viktigt med gemensamma ytor inomhus

En övernattningslägenhet kan de tänka sig att betala lite extra för. Ungdomarna tyckte att det var mycket värt att ha ett gemensamt utomhusvardagsrum. Det är okej att bo lite mindre om man kan nyttja de gemensamma ytorna. Fina utemiljöer lockar mer på sommaren och många studenter åker hem på sommaren. Därför är det även viktigt med gemensamma ytor inomhus som kan nyttjas året runt.

Deras uppfattning är att vanliga innergårdar har mycket plats som inte används. De ser gärna en uteservering på innergården som ger lite liv. De önskar många ytor att sitta på och olika miljöer med sittplatser på gården. En gräsmatta ger en flexibel yta, kan t ex nyttjas för att spela kubb.

En takterrass med fin utsikt och tillgång till sol är de mycket positiva till och det kan vara värt att betala för. Där ser de aktiviteter framför sig som att grilla, spela boule, bollspel mm. De ser gärna en gemensam uteplats där man kan fira födelsedagar osv.

Bra med träningsmöjligheter på hemmaplan

Ungdomarna som deltog tyckte att det är bra med träning på hemmaplan, det är större chans att det blir av och föder mer aktivitet, man inspireras av varandra. Utegym på taket var de mycket positiva till, det är bra att kunna vara ifred.

De ser gärna att det finns utrymme för att låna verktyg av varandra och en verkstad där man kan fixa cykeln mm. Ungdomarna är positiva till odling på taket och tycker att det är trevligt att kunna hämta färska råvaror.

Säkerhet och trygghet är viktigt

Säkerheten lyfts fram och att det är viktigt att känna sig trygg i sitt område. Belysning är viktig och att det är folk i rörelse i kvarteret. En restaurang med uteservering bidrar till rörelse, liv och trygghet.

Lägenheternas utformning

Lägenheternas utformning är som sagt väldigt viktig och studenterna vill gärna ha en tvättmaskin i sin egen lägenhet. Loftgång tycker de kan vara fint, lite som radhus, men gärna med olika bredd för att undvika insyn.

Positiva till sociala ytor

Kvarteret bygger på gemensamma ytor och social samvaro och vår testpanel är mycket positivt inställd till våra sociala ytor. De gillar idén att blandade åldersgrupper möts och tycker att en del av charmen är att samsas och umgås, det skapar en hemtrevlig och mysig känsla.

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter