Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


|

Text i pratbubblor: "Jobba med oss", "Tillsammans bygger vi knutpunkten i framtidens Jönköping". 

VD till ett av Sveriges mest intressanta stadsutvecklingsprojekt

Södra Munksjön Utvecklings AB är det kommunala bolaget som bygger knutpunkten i framtidens Jönköping. Nu tar vi ytterligare ett steg i vår utveckling och söker en VD som vill leda det spännande arbetet med att utveckla ett av Sveriges mest intressanta stadsutvecklingsprojekt.

Södra Munksjön Utvecklings AB

Södra Munksjön Utvecklings AB är bolaget som ska leda stora delar av Jönköpings stadsutveckling in i framtiden. Bolaget har två olika huvuduppdrag, varav ett är att leda utvecklingen av området Södra Munksjön. Genom innovativa och framåtriktade idéer ska bolaget skapa flera nya attraktiva stadsdelar med god arkitektur, nytänkande lösningar, bekväma boenden och attraktiva möjligheter för näringslivet.

Bolagets andra uppdrag är att fortsatt bidra till att utveckla det expansiva industri- och logistikintensiva området LogPoint South Sweden. Förutom att ta fram och skapa mer attraktiva ytor för etableringar arbetar bolaget aktivt med att hitta lösningar och förutsättningar att skapa service, kommunikationer och innovativa lösningar av hög klass.

Bägge dessa uppdrag är viktiga grundstenar i att få Jönköping att fortsatt växa och tillsammans kommer de bygga knutpunkten i framtidens Jönköping.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag som ingår i koncernen Jönköpings Rådhus AB. Kommunikation och hållbarhet är två viktiga profilområden för bolaget. Det är en del av det totala kommunala uppdraget vilket innebär att en blivande VD måste förstå det sammanhang Södra Munksjön Utvecklings AB ingår i, som en del av den kommunala koncernen.

Bolaget består idag av 11 personer.

Det här söker vi i vår nya VD

Som VD måste du ha en god strategisk höjd och kunna navigera i den komplexitet som det kommunala bolaget verkar i. Kontaktytorna är många och förmågan att samverka och samarbete med olika aktörer är viktig. Detta gäller såväl samverkan inom kommunkoncernen som externt. Självklart ska du också agera på ett affärsmässigt sätt och ha det övergripande ansvaret dels för uppdragets utförande men också för bolagets ekonomi.

Du ska också efterse att bolaget har en ledande roll internt inom kommunen och gentemot externa aktörer och fungera som en kanal in till kommunens berörda verksamheter.

Du ska leda en ung och utvecklande organisation och vara en katalysator för utvecklingen av områdena.

Utmaningar för bolaget framöver är bl a att hitta lösningar och innovativa sätt att fortsätta utvecklingen av både bolaget och dess uppdrag. Vi ser också som viktigt att skapa rådighet över mark och arbeta fram fler detaljplaner för att klara efterfrågan på mark. En annan utmaning är att förhandla fram framtida konsortium i utvecklingen av Södra Munksjön.

Erfarenheter

  • Flerårig ledarerfarenhet som chef och ledare för en personalgrupp.
  • Flerårig erfarenhet från stads- eller samhällsutveckling, planering eller kommunal exploateringsverksamhet.
  • Erfarenhet av förhandlingar mellan olika samarbetspartners.
  • Erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation
  • Önskvärt med erfarenhet av privat sektor.
  • Önskvärt med kunskap om Jönköpings kommun, förvaltningarna och bolagen.
  • Önskvärt med god kunskap, förståelse och kännedom om kommunkoncernen och bolagets del i helheten.

Anställningsform

Tjänsten är tillsvidareanställning på 100 % med placering i Jönköping.

Upplysningar

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta styrelseordförande Mona Forsberg tfn
072-573 32 69 eller vice vd för Jönköpings Rådhus AB Eva Nilenfjord tfn 036-10 53 22.

Välkommen med din intresseanmälan senast 21/5 på vd@jonkoping.se

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter