Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


|

Illustrerad bild där man ser en mark till vänster som övergår till en sjö till höger. Parkmarken och sjön syns i genomskärning så att man kan se alla lager på sjöbottnen och i marken. I parken syns träd, två personer samt i bakgrunden siluetter av byggnader. 

Vattenverksamheter i och intill Munksjön och Skeppsbroparken

När den nya Skeppsbroparken anläggs vid Munksjöns södra strand kommer en del arbeten och åtgärder göras som kan ha påverkan på vattnet och miljön i och vid Munksjön. För att få genomföra dessa så kallade ”vattenverksamheter” behöver SMUAB ansöka om tillstånd hos mark och miljödomstolen.

Sammantaget är det dessa vattenverksamheter som vi bedömer behöver göras och som kräver tillstånd:

  1. Anläggning av tryckbank (för att säkerställa stabiliteten i parken och sjön)
  2. Anläggning av erosionsskydd (för att skydda strandlinjen mot nednötning)
  3. Uppfyllnad av mark i parken (för att minska risken för översvämning på lång sikt)
  4. Konstruktion av bryggor (ett inslag i den nya parken)

En del av processen med att ansöka om tillstånd för vattenverksamheterna är att genomföra ett samråd. Samrådet pågår under slutet av 2020 och början av 2021. Synpunkter på samrådshandlingarna kan lämnas mellan 11 januari och 8 februari 2021.

Läs om allt som rör vattenverksamheterna, ansökan och samrådet här.