Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Utvecklingsbolaget

Ordet dotterbolag är skrivet tre gånger och har varsin pil riktat mot Södra Munksjön Utvecklings ABs logga.

Fusion av dotterbolag

Södra Munksjön Utvecklings AB har ansökt om att fusionera sina dotterbolag Övergången Fastighets AB, Överlappen 10 AB, Berghalla Fastighets AB samt Kvarteret Ön 9 AB och Bolagsverket har beslutat att godkänna detta 2020-12-01.

Detta innebär att de fyra dotterbolagen upplöses från och med 2020-12-01 och deras rättigheter och skyldigheter har övertagits av Södra Munksjön Utvecklings AB.

För dig som hyresgäst:

Om ni är hyresgäster hos något av de ovanstående dotterbolagen innebär det att Södra Munksjön Utvecklings AB nu träder in som part i hyresavtalet och tar över samtliga skyldigheter och rättigheter gentemot er.

Personal och organisationsmässigt påverkar fusionen inte någonting. Er kontaktperson är även fortsättningsvis Bernt Idén.

Hyresavierna kommer ändras något då de framöver kommer skickas med Södra Munksjön Utvecklings AB som avsändare.

För dig som leverantör:

Ni som tidigare fakturerat något av dotterbolagen ska i fortsättningen skicka fakturor till Södra Munksjön Utveckling AB istället. Har ni tidigare även skickat fakturor till Södra Munksjön Utvecklings AB fortsätter precis som innan. Ni som däremot endast fakturerat något av dotterbolagen ska framöver skicka en e-faktura till Södra Munksjön Utvecklings AB.

Om du behöver mer information runt hur du fakturerar med e-faktura eller något annat, kontakta Mattias Hultberg.

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter