Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron,Utvecklingsbolaget

Visionsbild över ena hörnet i kvarteret Öljetten. Kvarteret består av flera huskroppar med varierad höjd och fasadmaterial. Många stora fönster. Bottenvåningen innehåller verksamheter. Utanför huset syns en livlig gata med många träd.

Vinnaren klar i markanvisningen

Tävlingen, som utlystes av SMUAB i våras, om hur nästa kvarter i Skeppsbron ska se ut, är nu, efter både kval och final, avgjord. Med fokus på social hållbarhet har förslagen granskats grundligt av en jury och till slut står nu en vinnare klar; förslag 2 – Den hemliga trädgården, och bakom det står PEAB Bostad och FOJAB.

Det var en förväntansfull jury som satte igång arbetet med att hitta det förslag som bäst lyckats fånga hur man skapar social hållbarhet i kvarteret Öljetten i Skeppsbron. Generellt tyckte juryn att samtliga fem förslag varit ovanligt skarpa i sitt fokus på relationen mellan social hållbarhet och höga krav på bostäders utformning, kvalitativa gårdsmiljöer och en arkitektur som ska kommunicera en ny innerstadsmiljö.

- Det har varit en genomgående hög kvalitet bland de inlämnade förslagen och det är tydligt att branschen både kan och vill ta sig an de sociala frågorna, säger Henrik Gustafsson, vd på SMUAB och en av medlemmarna i juryn.

Men efter många och långa diskussioner blev det tillslut förslag 2, också kallat Den hemliga trädgården, som stod som vinnare. Det var bland annat förslagets fokus på unga och utformningen av de gemensamma ytorna som fångade juryns intresse. Motiveringen för vinnaren löd:

Den hemliga trädgården är ett väldigt genomarbetat och fint förslag som har många grundkvaliteter i struktur, gestaltning och bostäder och som passar väl in i idén om vad Skeppsbron ska vara i framtiden. Vinnarförslagets styrka i fråga om social hållbarhet handlar framförallt om fokus på ungas boende och viljan att engagera unga i utformningen av kvarterets gemensamma miljöer. Det finns också ett spännande fokus på hälsa och rörelse i förslaget, även detta en central fråga i en tid av ökat stillasittande bland just unga.

Bakom förslaget står byggföretaget PEAB Bostad AB och arkitektfirman FOJAB och hos vinnarna mottogs beskedet med glädje.

- Vi är jätteglada över att Jönköpingsborna och juryn gillade vårt förslag. Vår ambition är att skapa ett tryggt, socialt hållbart och spännande kvarter som inbjuder till boende i alla åldrar. Det skall bli ett kvarter att mötas och umgås i. Vi har en utmaning i vår bransch att hitta lägenhetslösningar som är mer flexibla med hänsyn till livets olika skeden än de traditionella 1:orna, 2:orna och 3:orna. Det hoppas vi kunna ge prov på här, säger Annike Thorén, distriktschef Småland Blekinge hos PEAB.

Men det var jämnt på upploppet, två förslag stod emot varandra till slutet och därför bestämde sig juryn för att också utnämna ett förslag som en mycket god tvåa. Det blev förslag 1 –Omtanke som Erik Larsson Bygg och White Arkitekter står bakom. Juryn tyckte bland annat att det förslaget tog ansvar för uppgiften för social hållbarhet genom att bygga in mänskliga möten tydligt i strukturen samt att man uppskattade idén med möjlighet att till viss del bygga själv, att bestämma storlek på lägenhet och ge möjlighet till förändringar och därmed skapa möjligheter till ett ökat kvarboende över tid.

Förutom en etta och en två gav också juryn ett hedersomnämnande till förslag 5 – Smålands Ambassad, för innovativa tankar och fokus på social hållbarhet.

Förutom sin erfarenhet och kunskap hade juryn också medborgarnas synpunkter att använda till sin hjälp med att utse vinnaren. Det var ett uppskattat tillskott som juryn studerade noga och vägde in i sitt beslut.

Läs mer om vilka som satt i juryn, de fullständiga motiveringarna, resultatet från medborgardialogen samt titta på förslagen här.