Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

2020-06-25

|

grafiska bygg-symboler: buss, hus, träd, lyftkran, spade, linjal, ritning, penna mm. 

Nu är kvalet i markanvisningen avgjort!

Nu är kvalet i markanvisningen avgjort och fem förslag har gått vidare till final!

Intresset för att utveckla kvarteret Öljetten med utgångspunkt i social hållbarhet har varit stort. Många aktörer skickade in sina visioner och idéer om hur kvarteret skulle kunna bli en ny utgångspunkt för hur Jönköping kan utvecklas i en mer socialt hållbar riktning. Fem av förslagen har valts ut till final.

En bedömningsgrupp har utifrån temat social hållbarhet lyckats välja ut de fem förslagen. Till sin hjälp har de även haft ett inspel av ett vetenskapligt råd som utifrån forskning lämnat sina synpunkter. En kommentar från det vetenskapliga rådet är att de inskickade förslagen visserligen uttrycker en marknad i en tydligare rörelse mot sociala hållbarhetsfrågor, men där de mer tydliga rättvisefrågorna behöver bli mer framträdande framöver.

Nu fortsätter tävlingen i form av finalen där förslagen och idéerna ytterligare ska arbetas (se tidplan). Alla förslag kommer även fortsättningsvis vara anonyma.

Läs mer om markanvisningen här.

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Läs om webbplatsens tillgänglighetöppnas i nytt fönster