Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron,Utvecklingsbolaget

Skeppsbroparken

Visionsbild över den framtida Skeppsbroparken

Nu öppnar vi strandpromenaden igen!

I september förra året var vi tvungna att stänga av delar av gång- och cykelvägen utmed Munksjöns södra strand. Men tack vare bra planering, målmedvetet arbete och god vilja kan man redan nu öppna upp promenaden igen!

Det var ett hårt slag när vi var tvungna att stänga delar av det populära gångstråket runt Munksjön och det var inget som vi alls hade räknat med eller planerat för. Anledningen till avstängningen var att sanering av parkområdet behövde göras, ledningar grävas ner, nya gator, bland annat den nya Skeppsbrogatan, skulle börja byggas och regnvatten ledas bort under marken. Mycket av åtgärderna har gjorts i närheten av gång- och cykelvägen utmed strandkanten vilket medförde risker för personer som passerade så nära arbetsområdet. Avstängningen planerades att pågå under 2 år.

Men tack vare bra planering, hårt arbete och goda samarbeten har man lyckats dra ner tiden rejält och kan nu öppna parken lagom till sommaren.

- Det är fantastiskt roligt att vi kan öppna igen och det är ett otroligt målmedvetet samarbete mellan oss, HSB, Skanska, WSP och Holst Entreprenad som gör detta möjligt! Alla har haft fullt fokus på att kunna öppna så fort som möjligt och hitta lösningar för att det ska kunna ske så fort det bara går, säger Henrik Gustafsson, vd för SMUAB.

Gång- och cykelvägen beräknas nu kunna vara öppen under en längre tid men kommer behöva stängas av i etapper längre fram. Då gäller det främst vid den faktiska anläggningen av parken men också stabilitetshöjande åtgärder i Munksjön. I samband med arbetet av åtgärderna i parken har man upptäckt att det finns platser i sjöns botten som behöver förstärkas för att skapa en bättre och säkrare stabilitet. Det jobbet fortsätter nu under året men kommer inte beröra gång- och cykelvägen.

Alla stängsel och avspärrningar upp mot byggarbetsplatsen beräknas vara klara imorgon, fredag, och vägen öppnas kl. 14.00. I samband med det finns SMUAB på plats vid Tallahovsgatan och kan berätta mer om utvecklingen i området. Skanska och HSB, som också är med och utvecklar området, finns också på plats och bjuder på glass och annat som kan passa vardagsmotionärerna.

- Vi ville verkligen fira att vi kan öppna gångvägen igen och gärna ihop med alla Jönköpingsbor som passerar och motionerar här. Vi hoppas få se många som passerar förbi men också att någon är nyfiken och vill stanna och prata en stund, fortsätter Henrik Gustafsson.

Välkomna fredag 29/5 kl. 14.00!

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter