Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron,Utvecklingsbolaget

Symboler markanvisning.

Nu startar markanvisningen för kvarter Öljetten i Skeppsbron!

Den 22 april startar markanvisningen för kvarteret Öljetten i nya stadsdelen Skeppsbron i Jönköping. Markanvisningen har ett klart och tydligt mål; att hitta innovativa och utmärkande sätt att skapa social hållbarhet. Det här ska bli något att prata om!

I slutet av mars blev det klart att Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) sålde kvarter 4 i Skeppsbron för vidare exploatering. Nu är det dags för nästa kvarter, men denna gång är det en markanvisning av kvarter 10 som gäller. Kvarteret är avsett för bostadsrätter och ger möjlighet att enligt detaljplan bygga upp till 10 200 m2 BTA. SMUAB kommer inte i nuläget att själva bygga sina kvarter i den första etappen av Skeppsbron och därför är markanvisning lämpligt just här. Läs mer om vad en markanvisning innebär här.

- Det känns verkligen roligt att vårt första kvarter nu är ute på markanvisning och det ska bli otroligt spännande att se vad branschen svarar upp med, säger Henrik Gustafsson, vd på SMUAB.

För den här markanvisningen är inte som vilken som helst. Det finns ett klart och tydligt mål; att hitta innovativa och utmärkande sätt att skapa social hållbarhet. Stort fokus ligger på social hållbarhet och det kommer att prägla hela tävlingen från start till mål.

Social hållbarhet kan vara svår att definiera men i grund och botten handlar det om att skapa förutsättningar för ett jämlikt vardagsliv. I en socialt hållbar stadsdel ska det finnas möjligheter till möten över klassgränser, etniciteter, generationer och genusstrukturer. Det är en fråga om att fördela mer jämlikt och att fokusera på hur människor ska kunna leva tillsammans i de urbana rummen.

- Det här är en rejäl utmaning för branschen och inte helt lätt att ta sig an. Men vi vill verkligen se tankar, idéer och visioner för hur man kan skapa ett kvarter, en stadsdel och ett samhälle där social hållbarhet får ta plats. Vi vill att det här kvarteret ska bli något att prata om, fortsätter Henrik Gustafsson.

Social hållbarhet kan innebära mycket men skulle exempelvis kunna vara en affärsmodell som ger fler råd att bo, bostäder som främjar eller är planerade för att kunna blanda olika typer av människor eller gemensamma ytor eller gårdar som skapar nya sätt att mötas och umgås i.

Tävlingen genomförs i två steg; kval och final. Kvalet är öppet för alla som tror att de kan bidra med en innovativ och bra idé eller lösning för social hållbarhet. Utifrån kvalet väljs 3-5 team ut som sedan är med och deltar i finalen. I finalskedet kommer också medborgarna ha möjlighet att tycka till och säga vad de tycker om förslagen.

Mer information om markanvisningen finns här. Öppnas i nytt fönster.