Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron,Utvecklingsbolaget

Avtalsskrivning mellan SMUAB, Skanska, Jönköpings kommun, JKPG Fast och Lidl för kvarter 4 i Skeppsbron.

Avtalsskrivning mellan SMUAB, Skanska, Jönköpings kommun, JKPG Fast och Lidl för kvarter 4 i Skeppsbron

Nu startar nästa kvarter i Skeppsbron!

Idag skrev Södra Munksjön Utvecklings AB avtal med ett flertal aktörer som tillsammans ska realisera och bygga nästa kvarter i Skeppsbron.

Byggnationen av Skeppsbron går vidare. Först ut var det som kallas kvarter 3 där Jordbruksverket och Skogsstyrelsen ska flytta in 2021. Men nu är det dags att starta upp byggnationen av nästa kvarter, kvarter 4. Här planeras det för ett antal olika verksamheter, såsom parkeringshus, mataffär, förskola och kontor.

Totalt äger Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) tre kvarter i den västra delen av Skeppsbron och det här är det första som säljs till byggande aktörer. De andra två kvarteren kommer att gå ut på markanvisning med start i april.

- Det känns otroligt spännande och roligt att vi fått till ett kvarter med så många olika verksamheter som alla kommer bidra till att skapa helheten i Skeppsbron. Alla är viktiga för att vi ska få till den livfulla, trevliga och attraktiva stadsdel som vi vill skapa, säger Henrik Gustafsson, vd, Södra Munksjön Utvecklings AB.

Parkeringshuset kommer byggas av JKPG Fast, också ett kommunalt bolag som arbetar med fastighets-utveckling. Den delen av kvarteret blir 8 våningar högt och kommer till stor del också bli en ljudbarriär mot Jordbrovägen. Parkeringshuset kommer inrymma ca 550 platser. För att anpassa huset till framtiden kommer man redan nu möjliggöra för att kunna anpassa 50% av alla platser till elbilar om det behövs.

- Det ska bli väldigt roligt att få igång det här projektet och väldigt framsynt att vi redan i detta skede kan anpassa och tänker på hur elbilarna kan ta plats i framtiden. Vi har också en yta på 800 m2 i bottenvåningen där vi planerar för någon publik verksamhet, som restaurang eller gym, säger Magnus Olsson, vd på JKPG Fast.

Kvarterets del mot Kämpevägen kommer Skanska bygga och där planeras för 12 000 m2 kontor. Än så länge är inga hyresgäster klara men totalt blir även denna del 8 våningar hög och kommer vara den del man möts av från Jordbrorondellen.

- Vi vill skapa liv och rörelse i Skeppsbron och det här är ett ypperligt läge för kontor. Vi planerar även för en restaurang i bottenvåningen men faktiskt också en härlig takterrass längt upp på byggnaden. Vi har ju flera kvarter som vi ska bygga i Skeppsbron och det känns roligt att få bidra med både bostäder och kommersiella ytor, säger Marcus Ekelund, affärsutvecklare på Skanska.

I kvartersdelen in mot bostadshusen och Oskarshallsgatan bygger Jönköpings kommun lokaler som ska inrymma både en förskola och plats för Socialförvaltningen. Denna del blir lägre, i 4 våningar, och här ryms i förskolan ska det finnas plats totalt 90 barn. Förskolan kommer ligga på vån 1 och 2 med ingång från Oskarshallsgatan. Gården till förskolan blir speciell eftersom den kommer ligga på våning 2, alltså inte i gatuplan. Resten av lokalerna kommer kommunens hemsjukvårdsteam använda som kontor och till viss del lager. Från Markstensgatan kommer man kunna ta emot leveranser och även korttidsparkera.

- I takt med att Jönköping växer och vi får nya stadsdelar gäller det att vi också säkrar upp för kommunens behov av bland annat förskolor och Socialförvaltningen. Det här kommer bli en jättefin förskola med en väldigt spännande innergård för barnen, säger Thomas Bergholm, teknisk direktör på Jönköpings kommun.

I bottenvåningen mot Jordbrovägen, etablerar Lidl en matvaruaffär på en total yta om 2 800 m2. Sedan Lidl etablerade sig i Sverige 2003 har de vuxit starkt och har idag 194 butiker runt om i Sverige.

- Det här är Jönköpings i särklass bästa butiksläge, både för oss och för Jönköpingsborna. Jag är otroligt stolt över teamet på Lidl som arbetat hårt under tre års tid för att få till det här unika projektet. Vi försöker alltid tänka nytt när vi utvecklar nya butiker och här vågar jag nog säga att vi är unika med en förskolas utegård på vårt butikstak. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med alla inblandade parter, säger Christoffer Wennergren Fastighetschef Lidl Sverige.

Kvarter 4 blir ett kvarter med många olika verksamheter som också kommer ändra stadsbilden i Skeppsbron och vid Jordbrorondellen. Start av byggnationen sker till sommaren i år och huset beräknas stå klart årsskiftet 2022-2023.


Illustration över kvarteren i den västra delen av Skeppsbron. Kvarter 4 syns även som förstorad.