Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Utvecklingsbolaget

Södra Munksjön anordnar Elbilskonferensen 2019

Den 10 april 2019 går Elbilskonferensen av stapeln i Munksjömagasinen i Jönköping. Konferensen anordnas av SMUAB och kommer ta upp frågeställningar runt laddinfrastruktur, elbilar och hur man ska anpassa stadsutvecklingen till elbilens framfart.  

Elfordon är på framfart och spås som ett givet alternativ och en av lösningarna för att nå våra klimatmål i framtiden. Men - vad händer på elfordons- och laddinfrastrukturområdet? Hur ska våra städer planeras, anpassas och byggas för att tillmötesgå elfordonens krav? Hur löser vi en allt större efterfrågan i staden på effekt för elfordon?

Under en spännande dag ges seminarier, diskussioner och föreläsningar om framtidens fordon och hur vi på bästa sätt möter nya behov. Konferensen har nationellt fokus och riktar sig till personer i både offentlig och privat sektor som arbetar eller har intresse av stadsutveckling, samhällsbyggnad, infrastruktur, el- och elnät samt hållbar utveckling. Syftet är att deltagarna ska få ta del av kunskap, debatt och intressanta diskussioner runt omställningen till elfordonsdrift samt hur vi kan arbeta med anpassning och planering av stadsmiljöer för elfordon utifrån ett laddningsperspektiv.

För att kunna skapa en ny stadsdel som är anpassad för framtiden måste SMUAB ligga i framkant och driva debatt runt stadsutveckling och olika frågor som faller där under. Därför har SMUAB ihop med Skanska och HSB Göta enats om att anpassa byggnationen av den västra delen av Skeppsbron för laddning av elfordon. Anpassningen innebär att 20 % av tillgängliga parkeringar, i underbyggda garage och P-hus, ska kunna laddas av elfordon från inflyttning. Lösningen innebär en anpassning av byggnaderna som gör det enkelt för den boende att installera sin laddbox. De tre bolagen har träffat en avsiktsförklaring med Jönköping Energi som säkerställer elnätets kapacitet och att det, efter installation, ska gå att ladda elfordon på 50 % av tillgängliga p-platser.

Denna lösning innebär såklart vissa investeringar men även anpassningar när en ny stad byggs. Frågan skulle vara ännu mer komplex om det var en befintlig stad som skulle anpassas för laddinfrastruktur då elfordon kräver stor kapacitet från elnätet.

Upprinnelsen till konferensen är att SMUAB upplever att det finns behov av en debatt och en större medvetenhet för hur städer ska kunna möta det ökade behovet av laddinfrastruktur, samt hur vi ska arbeta i Sverige för att inte stadsplaneringen ska hämma övergången mellan fordon som drivs på fossilt bränsle och elfordon. 

Läs mer om konferensen och anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter