Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron,Utvecklingsbolaget

Henrik Gustafsson och Ann-Marie Nilsson slår första släggslaget!

Ann-Marie Nilsson och Henrik Gustafsson slår första slägg-slaget!

Historiskt slägg-slag på Gamla Slakteriet!

Idag, den 8 mars, slogs det allra första slägg-slaget på Gamla Slakteriet i Södra Munksjön. Det är ett historiskt steg för utvecklingen av den kommande stadsdelen Skeppsbron!

Besökare som deltog vid rivningen.

Flera av de som tidigare arbetat på slakteriet närvarade vid rivningen!

Första slaget för Skeppsbron!

Ann-Marie Nilsson, Styrelseordförande på SMUAB, och Henrik Gustafsson, VD SMUAB, hjälpes åt att ta de första slagen i byggnaden där Jönköpings slakteri en gång legat. Här kommer delar av den nya stadsdelen Skeppsbron växa fram. Den första etappen av stadsdelen Öppnas i nytt fönster. kommer innehålla runt 1000 lägenheter samt kontor, affärer, parkeringshus, parker och en förskola.

Rivning fram till sommaren 2018.

Efter dagens slägg-slag påbörjar rivningsentreprenören Normans i Jönköping AB sitt arbete. Rivningen av Gamla Slakteriet beräknas pågå fram till och med sommaren 2018.

Besök av många som jobbat på slakteriet!

Flera av de som tidigare jobbat på Jönköpings Läns Slakteriförening (JLS) hade letat sig ut i snön och närvarade vid rivningen. Det blev många trevliga diskussioner om minnen och historier från den gamla arbetsplatsen. Flera passade även på att kika in i lokalerna. Kul att så många kunde vara med! 

Vill du veta mer om Gamla Slakteriet? Besök vår utställning på Södra Strandgatan 10! Här visar vi fakta och bilder blandat med personliga minnen om Jönköpings gamla slakteri. Varmt välkommen!

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter