Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron,Utvecklingsbolaget

Utställning om Jönköpings gamla slakteri hos SMUAB

Utställning om Gamla Slakteriet - fakta, historier & bilder

Stort tack till alla som lämnade in personligen minnen och historier om Jönköpings gamla slakteri genom vår kampanj "Hjälp oss skriva historia"! Nu finns fakta, historier och bilder i en utställning om Gamla Slakteriet hos oss på Södra Strandgatan 10. Välkomna!

Besök vår utställning!

Plats: Våra kontorslokaler på Södra Strandgatan 10, 553 20 Jönköping.

Öppettider: När personal i bolaget finns på plats, normalt sett 8.00-17.00, måndag till fredag!

Utställningen sitter uppe till senvåren/sommaren 2018. Varmt välkomna!

Snart rivs slakteriet

Under 2018 kommer fastigheten Östen 3, där Jönköpings gamla slakteri legat, att rivas och förberedas för att ge plats till delar av Skeppsbron Västra. Slakteriet var en stor arbetsplats i Jönköping mellan 1915 och tidigt 1990-tal och innehöll både slakteri, charkuteri- samt mattillverkning.

Personliga minnen berättar en del av historien

Inför rivningen har vi på SMUAB velat lära oss så mycket som möjligt om platsen och människorna som en gång jobbat här. Under november och december 2017 har vi därför gjort research samt bett alla som har historier, minnen och bilder att skicka in dem till oss. Stort tack till alla som hjälps oss skriva historia!

Kampanjen har resulterat i mycket intressant och nyttig kunskap för oss i bolaget samt en utställning med både fakta, bilder och personliga historier!

 

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter