Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron

Jordbruksverkets logga

Jordbruksverket flyttar till Skeppsbron Västra

Nu är det klart att Jordbruksverket flyttar till en nybyggd fastighet vid Munksjöns södra strand i början av 2021. Skogsstyrelsen överväger möjligheten att flytta till samma fastighet, vilket i så fall innebär att cirka 900 personer flyttar från Vallgatan på Väster i Jönköping till den nya stadsdelen Skeppsbron Västra vid Munskjön.

Den nya fastigheten byggs av Skanska. Huset blir åtta våningar högt intill Munksjön och kommer att anpassas efter verksamheternas behov, bland annat att arbeta aktivitetsbaserat.

- I den nya fastigheten får vi möjlighet att utforma lokalerna så att de passar ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Målet är attraktiva och moderna lokaler som vi kan utnyttja effektivt samtidigt som vi minskar lokalytan och därmed kostnaderna, säger Anders Elfström, divisionsdirektör på Jordbruksverket.

Skogsstyrelsen har inte fattat något beslut i frågan, men kommer att pröva möjligheten att följa med till den nya byggnaden. Det innebär i så fall att myndigheterna kan dela kostnader för gemensamma ytor som entré, datorhall och lunchrum.

Hyreskontraktet för lokalerna på Vallgatan går ut den sista februari 2021. Inflyttningen i den nya fastigheten påbörjas i början av 2021 och kommer ske i etapper.


Text hämtad från pressmeddelande från Jordbruksverket.

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter