Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


|

Visionsbild över Oskarshallsgatan

Granskning för Skeppsbron Västra!

Mellan den 18 oktober och 8 november pågår granskningen av detaljplanen för Skeppsbron Västra. Granskningsskedet är det sista steget i detaljplaneprocessen innan en detaljplan kan antas.

Skeppsbron Västra är den första delen av Skeppsbron som ska utvecklas. I Skeppsbron Västra kommer det totalt finnas plats för runt 1000 bostäder, förskola, ett parkeringshus, kontorslokaler och kommersiella lokaler. Mellan den 18 oktober och 8 november är granskningen öppen för detaljplanen för Skeppsbron Västra. Detaljplanen består av nio kvarter, mindre gator, en kvarterspark samt en stor del av den framtida Skeppsbroparken längst med Munksjön.

Granskningsskedet är den sista fasen i detaljplaneprocessen innan en detaljplan kan antas. Under granskningen kan ytterligare synpunkter lämnas på planen. Läs mer om hela detaljplaneprocessen på Jönköpings kommuns hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detaljplanen för Skeppsbron Västra beräknas få ett antagande i december 2017.

Synpunkter

Planhandlingarna finns utställda för granskning till den 8 november 2017 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08.00-17.00.

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2017-11-08. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan Skeppsbron Västra

Antagande: december 2017
Granskning: 2017-10-18 - 2017-11-08
Samråd: 2016 02 17 –2016 04 20

Läs mer om detaljplanen och granskningen för Skeppsbron Västra här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.