Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


|

Åsa Friis lämnar SMUAB

Efter två och ett halvt år som VD för det kommunala bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB har Åsa Friis på eget initiativ valt att lämna sin tjänst. Friis kommer från årsskiftet att arbeta med stadsutveckling i hemstaden Göteborg.

– Arbetet med att utveckla området runt Munksjön har varit ett oerhört stimulerande och roligt uppdrag som jag trivts med. Jönköping är en attraktiv stad med stor potential, men till slut kände jag att pendlingen blev för slitsam. När jag fick ett spännande erbjudande närmare hemmet hade jag därför svårt att tacka nej, säger Åsa Friis.

Arbetet med att omvandla området söder om Munksjön är det enskilt största projektet i kommunens historia. För att organisera arbetet optimalt skapades Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) 2014. Våren 2015 anställdes Åsa Friis som bolagets första VD.

– Åsa Friis har under sin tid i Jönköping byggt upp och lett bolaget på ett utomordentligt bra sätt. Tillsammans med sina medarbetare har hon spelat en central roll i det stora omvandlingsarbete som nu påbörjats. Det är tråkigt att hon väljer att sluta och från styrelsens sida vill vi lyckönska henne framöver, säger Ann-Marie Nilsson (C), styrelseordförande i Södra Munksjön Utvecklings AB.

Åsa Friis kommer fortsättningsvis att arbeta som affärsutvecklare på Jernhusen. Där kommer hon att arbeta med projektet Region City i Göteborg. Uppdraget handlar om att utveckla en ny stadsdel mellan centralstationen och Götaleden. Stadsdelen ska innehålla såväl kontor och handel som bostäder. Första etappen ska stå klar till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Arbetet med att rekrytera en ny VD till SMUAB påbörjas under hösten.

Läs pressmeddelandet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter