Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

2017-02-23

|

Skeppsbron västra – nästa etapp som byggs

Kartillustration över Skeppsbron västra. Områdets gränser kan komma att justeras.

Näst ut efter Munksjöstaden är det delområdet Skeppsbron som ska byggas. Skeppsbron kommer sträcka sig längs med Munksjöns södra strand och präglas av det vattennära läget, en stor strandpark och en livfull esplanad mitt i området. Skeppsbron västra är den del av Skeppsbron som byggs först!

Skeppsbron utvecklas i två etapper som skiljs vid esplanaden mitt i området. Den västra delen – Skeppsbron västra - är den första etappen som byggs. Här håller man just nu på med det sista steget i detaljplaneprocessen. Förberedande arbeten på plats pågår sedan hösten 2016.

Skeppsbron västra kommer bestå av 11 kvarter. Kvarteren kommer tillsammans inrymma ca 1000 bostäder fördelat på både bostads- och hyresrätter. Många av lägenheterna får härlig utsikt över Munksjön! I Skeppsbron västra hittar man förutom strandparken även en fin kvarterspark som skapar ett grönt rum mitt i området. Förskola, ett parkeringshus, kontorslokaler och kommersiella lokaler ska också inrymmas i Skeppsbron västra!

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.