Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

2016-06-28

| Skeppsbron,Utvecklingsbolaget

Invigning av utställning om hållbarhet

Idag invigdes en utställning om hållbarhet längs med Munksjöns södra strand. Barnen från förskolan HallonEtt, som bidragit med sina tankar kring vad man behöver i en stad, var med på invigningen. 

Snart börjar utbyggnaden av Skeppsbron som är nästa etapp i Jönköpings stadsutveckling vid Södra Munksjön. Som en del av planeringen fick barnen på förskolan HallonEtt, som ligger i Munksjöparken, frågan vad de tyckte var viktigt i en stadsmiljö. De gav en massa fantastiska svar och bra funderingar.

Barnens funderingar har resulterat i en utställning om hållbar stadsutveckling längs med Munksjöns södra strand – den tänkta Skeppsbroparken. Förbipasserande kommer kunna ta del av utställningen under sommaren och även ge sina egna tankar om Jönköpings framtida hållbarhet. Utställningen är ett samarbete mellan SMUAB, Jönköpings kommun och Jönköping Energi.

– Vi vill i ett tidigt skede visa hur vi tänker kring hållbar utveckling och ge möjligheten för förbipasserande Jönköpingsbor att ge sina goda tankar och idéer, säger Åsa Friis, vd för Södra Munksjön Utveckling AB. Tanken är att förbipasserande ska bli inspirerade och fundera lite extra kring hållbar utveckling. För att samla alla goda tankar uppmanar vi att man tar en bild, skriver ner sina funderingar och hashtaggar #hållbartjkpg på Instagram.

Idag var barnen från förskolan HallonEtt med när utställningen invigdes och var de första att gå premiärturen! Åsa Friis från SMUAB, Fridolf Eskilsson från Jönköping Energi och barnen från HallonEtt hade dessutom ett bra samtal om vad man behöver i en stad för att den ska fungera.

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.