Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Stationsområdet,Utvecklingsbolaget

Med höghastighetsjärnvägen blir Jönköping navet i ett nytt transportsystem

Den 11 maj skakade Jönköpings kommun hand med Sverigeförhandlingens förhandlare. Därmed är det klart att Jönköping blir navet i ett nytt transportsystem när den nya höghastighetsjärnvägen är på plats. I och med mötet förklarar sig Jönköpings kommun beredd att bygga 10 000 bostäder, medfinansiera den nya järnvägen med 195 miljoner kronor och bidra med 133,1 miljoner kronor i förskottering.

- Det här är en viktig dag för Jönköpings kommun och för hela regionen. Efter flera år av planering och hårt arbete både för järnvägen och stationsläget känns det som att vi kommit ännu närmre målet, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Den nya järnvägen ska gå mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg. Förhandlingarna pågår med 16 kommuner och två flygplatser längs sträckningarna. Jönköpings kommun kommer bli en knutpunkt eftersom Jönköping blir förgreningspunkt för tåg till Malmö och Göteborg.

 - Dagens handslag är ett viktigt steg i förverkligandet av ett bättre och mer robust järnvägssystem för hela Sverige. Med en höghastighetsjärnväg skapar vi förutsättningar för ett snabbt och hållbart resande, fler bostäder och större arbetsmarknadsregioner. Inte minst möjliggör den nya järnvägen bättre underhåll och ökad kapacitet på de gamla banorna, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Höghastighetsjärnvägen kommer skapa helt nya pendlingsmöjligheter för regionen. Från att ha legat i utkanten av dagens stambanesystem kommer Jönköping nu att hamna i mitten. Det kommer att innebära nya möjligheter ekonomiskt, socialt och arbetsmarknadsmässigt. Framöver blir det möjligt för Jönköpingsborna att nå Göteborg på 40 minuter och Linköping på 35 minuter. I dag tar det ca två timmar att resa kollektivt i dessa relationer.

- Den nya höghastighetsstationen ska vara belägen inom Södra Munksjöns utvecklingsområde i ett västligt läge och utgöra knutpunkten i det nya höghastighetssystemet, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

- Placeringen ska möjliggöra en god kommersiell trafikering via Jönköping som skapar goda förutsättningar för en integrering och utökning av befintliga arbetsmarknadsregioner. Stationsläget och spåranslutningar ska möjliggöra en hög frekvens av ankommande och avgående tåg i höghastighetssystemet, säger HG Wessberg.

Pressträffen webbsändes direkt på Jönköpings kommuns webbplats och kan ses i efterhand på www.jonkoping.se Länk till annan webbplats. eller www.sverigeforhandlingen.se.

 

Catharina Håkansson Boman och Ann-Marie Nilsson

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter