Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

2016-02-18

|

Samråd för Skeppsbron!

Nu har samrådet för SMUABs första etapp, Skeppsbron, startat; Detaljplan för Örlogsmannen 5 och Östen 2 m.fl., Skeppsbron, Jönköpings kommun.

När kommunen har tagit fram ett förslag på en detaljplan får sakägare som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är i korthet till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

Under samrådsperioden brukar kommunen bjuda in berörda sakägare och intresserade till ett samrådsmöte. På samrådsmötet ges en presentation av planförslaget och så får man chans att ställa sina frågor direkt till ansvariga tjänstemän. För Skeppsbrons detaljplan kommer samrådsmötet äga rum den 29:e februari, kl. 18.30 på HLK, Jönköping University. Observera att samrådet endast behandlar frågor som rör detaljplanen, inga andra frågor!

Läs mer:

Vad är ett samråd?

Detaljplan för Örlogsmannen 5 och Östen 2 m.fl., Skeppsbron, Jönköpings kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.