Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Stationsområdet,Utvecklingsbolaget

Nu går tåget. Ska du med?

Vi får en höghastighetsjärnväg till Jönköping och en station vid Södra Munksjön, precis som vi under många år arbetat för. Jönköpings kommun bjuder in till informationsmöte för allmänheten måndag den 8:e februari mellan 18-20 på Kulturhuset Spira. Ansvariga kommunalråd samt Södra Munksjön kommer vara där för att svara på frågor.

Det kommer bjudas på enklare tilltugg och vi vill därför vet hur många som kommer. Anmäl dig på jonkoping.se eller direkt hos kontaktcenter i Juneporten. Varmt välkommen!

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter