Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

2015-11-30

| Skeppsbron,Stationsområdet,Utvecklingsbolaget

Idétävling för Stationsområde vid Södra Munksjön

Jönköping står inför en stor utmaning. I den nya stadsdelen Södra Munksjön planeras det för en station för den nya höghastighetsjärnvägen och då blir Jönköping mittpunkten mellan Sveriges största städer. Nu arrangerar Jönköpings kommun genom sitt bolag Södra Munksjön Utvecklings AB en tävling för att få fram bästa tänkbara utformning av stationsområdet.

Det första steget är en så kallad prekvalificering.  Max fyra lag kommer att väljas ut för deltagande i idétävlingen som startar i mitten av mars 2016. Vinnande lag koras i mitten av september 2016.

Syftet med idétävlingen är att visualisera idéer, tänkbart innehåll och möjlig utformning av ett nytt stationsområde för den tänkta höghastighetsbanan som planeras gå söder om Munksjön. Den ska också visa hur stationsområdet kan inordnas i den planerade utbyggnaden av utvecklingsområdet Södra Munksjön som helhet.

Resultatet av tävlingen kommer att användas som underlag i den fortsatta processen, för att skapa förståelse för hur ett framtida stationsområde kan komma att se ut och vilka funktioner det kan komma att innehålla.

Den 30 nov 2015 annonseras inbjudan till prekvalificeringen för idétävlingen. Fram till och med den 22:a januari 2016 kan intresserade konsultteam lämna in sin anmälan. Mer information med inbjudan och anmälan finns här.

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.