Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Utvecklingsbolaget

Ny Projektledare på SMUAB

Södra Munksjön Utvecklings AB välkomnar Gunnel Helgeson som Projektledare för projektets tidiga skeden.

Gunnels främsta uppgifter kommer vara att leda arbetet med framtagandet av detaljplaner, jobba med projekteringsledning, samverka med kommunens förvaltningar och andra uppgifter som berör Södra Munksjöns tidiga skeden.

Gunnel hoppas att hennes tidigare erfarenheter inom de senare projekteringskedena kan vara användbara i hennes nya roll på SMUAB.

"Eftersom jag mestadels har arbetat med de senare skedena i andra projekt hoppas jag kunna ta med mig det perspektivet när jag nu arbetar med Södra Munksköns tidiga faser."

När det kommer till vad Gunnel mest ser fram emot i sitt nya jobb kommer svaret snabbt:

"Att vara med och förhoppningsvis kunna skapa något som är positivt och som kan bli till nytta för Jönköping, det är det bästa med det här jobbet"