Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

2015-11-19

| Utvecklingsbolaget

Ny Projektledare på SMUAB

Södra Munksjön Utvecklings AB välkomnar Gunnel Helgeson som Projektledare för projektets tidiga skeden.

Gunnels främsta uppgifter kommer vara att leda arbetet med framtagandet av detaljplaner, jobba med projekteringsledning, samverka med kommunens förvaltningar och andra uppgifter som berör Södra Munksjöns tidiga skeden.

Gunnel hoppas att hennes tidigare erfarenheter inom de senare projekteringskedena kan vara användbara i hennes nya roll på SMUAB.

"Eftersom jag mestadels har arbetat med de senare skedena i andra projekt hoppas jag kunna ta med mig det perspektivet när jag nu arbetar med Södra Munksköns tidiga faser."

När det kommer till vad Gunnel mest ser fram emot i sitt nya jobb kommer svaret snabbt:

"Att vara med och förhoppningsvis kunna skapa något som är positivt och som kan bli till nytta för Jönköping, det är det bästa med det här jobbet"


Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.