Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron,Utvecklingsbolaget

Södra Munksjön är med i Citylab!

Södra Munksjön har tagit hållbar utveckling ett steg längre genom att gå med i Citylab – ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling.

Citylab är organiserat av Swedish Green Building Council och vänder sig till individer och olika typer av stadsutvecklingsprojekt. Södra Munksjön Utvecklings AB har tillsammans med Skanska, HSB och Corallen valt att anmäla sin första etapp, Skeppsbron, till den del av Citylab som kallas för Citylab Action.

Citylab Action ger tillgång till metoder och verktyg för att utveckla stadsdelen hållbart. Som deltagare kommer man kunna få hjälp att gå från vision till handling och ta fram hållbara arbetsprocesser. En viktig del för att lyckas med detta är den samverkan som sker mellan privata aktörer, civilsamhället och akademin. Tanken är alltså att olika aktörer drar nytta av varandras kunskap, projekt och erfarenheter.

Miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet
Citylabs tre grundpelare är miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Det är alltså minst lika viktigt att bygga en stadsdel som tar hänsyn till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande som att bygga klimat-och miljöanpassade byggnader till rimliga priser. En helhetssyn som tar in samtliga dimensioner är alltså särskilt viktigt för att uppnå hållbarhet.

SMUABs VD Åsa Friis ser mycket positivt på ett deltagande i CityLab:

"Jag tror att vi kommer få med oss många viktiga verktyg och ett värdefullt kunskapsutbyte från andra deltagare. Detta gör att vi kan ligga i framkant i utvecklingen och ta med oss hållbara arbetsprocesser till senare etapper i Södra Munksjön. "

Åsa hoppas kunna få ut extra mycket av den sociala dimensionen:

"Det är denna del som i dagsläget ligger lite efter i utvecklingen. Här behövs mer forskning och kunskap för att lyckas med det helhetstänk som vi vill uppnå i Södra Munksjön"

Läs gärna mer om Citylab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter