Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

2015-10-07

| Utvecklingsbolaget

Ny affärsutvecklare på Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB har rekryterat en affärsutvecklare för Torsvik/Stigamo.

Caisa Björndal, som närmast kommer från en tjänst som affärsutvecklare på JES AB, påbörjar sin anställning i bolaget nästa vecka. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:

  • Ansvara för utvecklingen av Logistikområdet Torsvik/Stigamo.
  • Leda arbetet med att ta fram en strategi för lokalisering av Torsviksterminalen.
  • Ansvara för marknadsföring av området.
  • Ansvara för markförsäljning, kundkontakter, förhandling, kontraktsskrivande.
  • Delta i arbetet med att omlokalisera verksamheter från Södra Munksjön.

Vi hälsar Caisa varmt välkommen till Södra Munksjön Utvecklings AB!

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.