Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Munksjö fabriksområde,Skeppsbron,Solåsen / Fridhem,Stationsområdet,Utvecklingsbolaget,Östra Munksjön

Vi hjälper gärna till!

Är du företagare eller hyresgäst i Södra Munksjö-området idag? Vill du veta mer eller är du bara nyfiken på vad som kommer hända? Kontakta oss så svarar vi på dina frågor!

Att bygga en ny stadsdel är inget litet jobb och det innebär stora förändringar för många. Vår ambition är att vi så långt det är möjligt ska hjälpa redan befintliga hyresgäster och fastighetsägare i området med information och svar på frågor. Har du frågor eller undrar hur det ska bli i framtiden? Kontakta oss så svarar vi så gott vi kan!

Vi jobbar i samarbete med Näringslivsavdelningen på Jönköpings kommun. De hjälper till vid nyetableringar, företagslotsningar och även vid eventuella markfrågor.

Redan under våren höll vi informationsträffar för våra hyresgäster och de befintliga fastighetsägarna i området men kommer även fortsättningsvis kalla till information- och dialogmöten för att informera om vårt jobb men även höra era synpunkter!

Välkommen att kontakta oss!